With a heart for healthcare

Extra höga innerben

Extra höga innerben

Item No: HÖG-00-123

Extra höga innerben ger bänken en höjd av ca 70-90 cm i stället för 60-80 som är standard.

Kan komplettera modellerna MA, TE och ZON
  Add to cart  

 Back