With a heart for healthcare

Konstläder info

OM VÅRT KONSTLÄDER

Konstläder fritt från ftalater
Det konstläder vi använder är helt fritt från så kallade ftalater. Ftalater är en grupp kemikalier som traditionellt används bland annat som mjukgörare i PVC.

Att det är ftalat-fritt innebär att den även kan användas till områden där det är krav på att ftalater inte får förekomma. Ett konstläder som inte innehåller ftalater har även visat sig vara mer hållbart och luktar mindre än de flesta produkterna med ftalater. Mer info om detta ftalater och dess nackdelar finner du HÄR (info på engelska).

Kort svensk sammanfattning:
Ftalater är ett medel som tillsätts till PVC för att göra det flexibelt. Det används i många vardagsprodukter som hårspray, deo, nagellackrengöring mm. Företag som använder ftalater hävdar att nivån i deras produkter är ”säker” – en sanning med modifikation eftersom vi utsätts från olika håll för ftalater och därför blir nivån högre än vid endast en produkts användande. Ftalater kan tas upp i huden, inandas etc. Studier i USA visar att ftalater bland annat kan reducera kvaliteten och antalet spermier hos män som exponeras för materialet – även foster av manligt kön är under likvärdig risk när modern exponeras.


Tekniskt datablad Peri

Lista över desinfektionsmedel som Peri testats med