With a heart for healthcare

Miljö-Kvalitet

YTBEHANDLING

En helt ny ytbehandlingsanläggning med tillhörande laboratorium har installerats. Därmed har kromprocessen med 6-värt krom ersatts av 3-värt krom, vilket är mycket mer miljövänligt.

Alkaliska avfettningar är utbytta mot biologiska.

Arbetet i vår ytbehandling och produktion styrs av ett kontrollprogram, som är granskat och godkänt av tillsynsmyndighet.

Den personal som är ansvarig för ytbehandlingen har fått utbildning i provtagning och information från vår leverantör om hantering av kemikalier.

CERTIFIERING & KVALITETSARBETE

Tarsus bedriver (via Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB) ett systematiskt kvalitetsarbete på företaget.

Sjöbloms är andrapartscertifierade för kvalitetsledningssystem överensstämmande med SS-EN ISO 9001-2000 samt SS-EN ISO 14001:2004.

Miljökrav ställs på underleverantörer via ISO. Val av leverantörer har gjorts så att vi kan samordna transporter för att få färre leveranser av råmaterial.

CE-certifikat

Våra produkter är CE-certifierade där så krävs.

PRODUCENTANSVAR FÖRBRUKADE PRODUKTER OCH FÖRPACKNINGAR

Sjöbloms är anslutet till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (fd Reparegistret) som är näringslivets register för återvinning av förpackningar.
De elmotorer som finns på våra produkter kommer från Linak. För returer av dessa används Linaks eget retursystem.

ÖVRIGT

Anslutning har gjorts till fjärrvärmenätet, för en miljövänligare uppvärmning.

Miljö finns som en punkt, som diskuteras på våra teammöten en gång per vecka, där hela personalen finns med.

En miljörapport lämnas årligen in till myndighet för granskning.

Produkterna för våra två företag, Tarsus och Sjöbloms, består till största delen av aluminium och låglegerat stål som ytbehandlats och är återvinningsbart.