With a heart for healthcare

RengöringRengöring och desinfektion är avgörande i sjuk- och friskvården. VI har både ytdesinfektion och rengöringsmedel.